OPIS TERENA / DESCRIPTION OF TERRAIN

Delno hribovito, delno ranina. V primeru slabega vremena je teren zelo moker in blaten. V gozdu je nekaj podrtih dreves, večina jih je označenih na karti. Na delu karte se teren precej strmo spušča, zato bodite pozorni pri spustih.
PRI VKLJUČITVI NA GLAVNO CESTO BODITE POZORNI NA AVTOMOBILE!
SPOŠTUJTE PROMETNE PREDPISE!

Partly hilly, partly flat with complexed path network. Terrain is quite steep on some parts, competitors must be carefull at downhill sections. In rainy conditions forest can be very wet and muddy. Few fallen trees can be found in the forest and most of them are marked on the map.
BE CAREFULL AT MAIN ROADS FOR TRAFFIC!
OBAY TRAFFIC RULES!