POMEMBNO / IMPORTANT INFORMATION

 • Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu,
 • tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost,
 • obvezna je uporaba zaščitne čelade,
 • prepovedana je vožnja izven poti (glej izjemo spodaj). Kršitev pomeni diskvalifikacijo,
 • prepovedano je uporabljati nekatere glavne ceste(rdeči križci na karti),
 • tekmovalci morajo upoštevati cestno prometne predpise.
 • Event will take place in every weather conditions,
 • competitors are responsible for their own safety,
 • safety helmet is compulsory,
 • it is forbidden to leave traks (see exception below). Any violation will be punished with disq,
 • it is forbidden to use some main roads (red crosses on map),
 • competitors must obtain traffic rules.

PREVERI: Dodatna informacija / Additional information

Vožnja izven poti je prepovedana!
Na obeh kartah pa so z oranžno barvo (simbol 839) označena odprta območja, kjer je vožnja dovoljena, čeprav tam ni (razločnih) poti. Na terenu ta območja NISO posebej označena, razvidna so le iz karte. Ni nujno, da bo izbira poti preko teh območij tudi optimalna ;)

------------------------------------------------
Offtrack riding is forbidden!
But on both maps there are some open areas, where riding is allowed, even though there are no (visible) tracks. Those areas are marked with orange (symbol 839) on map and NOT on the field. Route choice which includes those areas is not necessary optimal ;)-----------------------------------------------------------------

Nekateri v naravi slabše vidni deli ožjih poti so v gozdu označeni z rdeče belimi trakovi. Vožnja po teh poteh je seveda dovoljena, saj so na karti poti vrisane. 
Some parts of narrow paths which are hardly visible are marked in the forest with red/white ribbons. You can ride along those (otherwise mapped) paths.