CLASSES / KATEGORIJE

KATEGORIJE / CLASSES

M/Ž 10, M/Ž 14, M/Ž 15-17, M/Ž 18-20, M/Ž 21, M/Ž 45, M 60 OPEN, Otroška. 

V primeru manjšega števila prijavljenih se kategorije lahko združijo.
Prijave: orienteeringonline.net do vključno 5. oktobra 2020